20 Aralık 2014 Cumartesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Isparta'da yıllar önce başlayan üniversiteleşme çabalarının meyvesi 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'dir. Türkiye'nin çesitli illerinde 22 yeni üniversitenin kuruluşunu düzenleyen 3837 sayılı yasa 11 Temmuz 1992 'de yürürlüğe girer ve Isparta kendi üniversitesine kavuşur.

Başlangıçta “Isparta Üniversitesi” veya bu bölge adından esinlenerek düşünülen “Göller Üniversitesi” isimlerinden birisiyle adlandırılacağı beklenen üniversitenin ismi Süleyman Demirel’in yakın çalışma arkadaşlarının son anda yaptığı teklifin kabul görmesiyle “Süleyman Demirel Üniversitesi” olarak belirlenir.Üniversite kurucu rektörlüğüne Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ atanır.

 Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ dönemi

Süleyman Demirel Üniversitesi, kuruluş kanununda yer alan 12 fakülte, 4 enstitü ve 4 yüksekokuluyla yeni kurulan üniversiteler arasında en büyük kapasiteye sahip bir kurum olarak doğar. Bu düzenlemeyle ilk etapta Isparta Mühendislik Fakültesi “Mühendislik Mimarlik Fakültesi” adıyla, Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu “Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi” adıyla, Burdur Eğitim Yüksekokulu “Burdur Eğitim Fakültesi” adıyla, Isparta ve Burdur’ daki Meslek Yüksekokulları ise kendi adlarıyla Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanırlar. Ayrıca doğrudan Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı olan Yalvaç Meslek Yüksekokulu da aynı yılın sonlarında SDÜ’ye bağlanır. 

Bu dönemde başta valilik olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla yoğun bir iş birliği yapılır. Herkes yeni kurulmuş olmanın romantizmi ve heyecanı içerisindedir. Mesai kavramının gözetilmediği bu hızlı çalışmada ilk etapta doğu kampüsündeki kamulaştırmalar tamamlanır. Birkaç yapıyı saymazsak badem ağaçları ve geven otlarından başka bir şeyin bulunmadığı Çünür Kampüsü’nde yeni inşaatlar başlar. Oditoryum, Kütüphane ve Mediko Sosyal binası, ardından projelendirilmesi önceden yapılmış yatırımlar birer birer ihale edilir. Kampüs adeta bir şantiyeye dönüşür.

Hızlılık sadece yapılaşmada değildir. Birbiri ardına açılış kararları alınan akademik birimlerin sayısı kısa sürede 20’ye ulaşır. 1993’de Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat ve Tıp Fakülteleri, Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Sağlık Yüksekokulu açılır. Devlet Hastanesi'nin eski yapı taş binasında Araştırma ve Uygulama Hastanesi kurulur ve sağlık hizmeti sunmaya başlar.

1994 yılında Güzel Sanatlar, Teknik Eğitim ve Ziraat Fakülteleri ile Sütçüler, Keçiborlu ve Senirkent ilçelerinde yeni Meslek Yüksekokulları, 1995’de ise Diş Hekimliği ve Orman Fakülteleri ile Uluborlu, Eğirdir, Şarkikaraağaç ve Bucak’ta Meslek Yüksekokulları açılır.

1994 yılında Güzel Sanatlar, Teknik Eğitim ve Ziraat Fakülteleri ile Sütçüler, Keçiborlu ve Senirkent ilçelerinde yeni Meslek Yüksekokulları, 1995’de ise Diş Hekimliği ve Orman Fakülteleri ile Uluborlu, Eğirdir, Şarkikaraağaç ve Bucak’ta Meslek Yüksekokullari açılır.

Çeşitli bilim alanlarında araştırma ve uygulama çalışmalarına zemin oluşturmak üzere Radyo Televizyon, Yabancı Diller, Stratejik Araştırmalar, Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi, Müzik Kültürü, Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile Deneme Çiftliği de bu dönemde faaliyete geçen akademik birimler arasındadır.

Prof. Dr. Hasan Gürbüz iki yıllık kurucu rektörlük döneminin sonunda 4 yıl süreyle rektörlüğe ikinci kez atanır. Ancak 1 Mart 1996’da geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybeder ve aramızdan ayrılır. Üniversite ve şehir ilk büyük acısinı yaşar. Boşalan SDÜ Rektörlüğü’ne Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçi atanır.

Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI dönemi

Bu dönemde çabalar, inşaatların tamamlanmasına ve yeni projelerin başlatılmasına yönelik olacaktır. İki yeni eğitim binası ile birlikte her türlü bilimsel ve sosyal etkinliğe ev sahipliği yapabilen Oditoryum ve Mediko-Sosyal Merkezi bitirilerek hizmete açılır. Tamamlanan merkezi kütüphaneye bir vefa örneği olarak Prof. Dr. Hasan Gürbüz’ün adı verilir. 

Öğrencilerin önemli bir ihtiyacına cevap vermek üzere çok sayıda spor alanı ve tesisi ile Eğirdir ilçesindeki Mavi Göl Uygulama Oteli kısa sürede çağdas bir konaklama tesisi haline getirilerek hizmete sokulur. Bugün Konukevi olarak adlandırılan bu tesisler halkasına takip eden yıllarda Isparta Konukevi de eklenir.

Temel bilimlerde spesifik araştırma ve deneylerin yapılabildiği Merkezi Araştırma laboratuvarı, bugün Enstitü haline dönüşen Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi, CAD-CAM, Seramik, Bilgisayar Bilimleri, Jeotermal Enerji Kaynakları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları bu dönemde SDÜ’nün bilimsel atmosferini gerçekten zenginleştiren birimler olarak öne çıkarlar. Ziraat Fakültesi’yle ilgili Danabank, Ünsüt ve Çiftçi Eğitim Merkezi projeleri ve Ar-Ge projesi olarak TEKMER hayata geçirilir. Merkezi derslikler ile bir çok fakültenin doğu kampusündeki bina inşaatları hız kazanır.

Bu dönemin diğer önemli bir hamlesi ise Araştırma ve Uygulama Hastanesidir. Bugün dahi ülkemizin en modern sağlık kuruluşlarından biri kabul edilen hastane Üniversitemize ilgisini hiç esirgemeyen 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in verdiği destek ve sağladığı itibar sayesinde 14 ay gibi kısa bir sürede yapılır.

Bu arada hastanenin yarattığı heyecan hayırseverlerin üniversiteye bir şeyler kazandırmak amacıyla kolları sıvamalarına da vesile olur. Önce Sabancı Ögrenci Yurdu, ardından Şevket Demirel’in katkılarıyla yapılan ve araştırma uygulama hastanesinin çok önemli bir ünitesi olan Kalp Merkezi hizmet vermeye başlar. Kalp Merkezi’nden sonra Ispartalı yardımsever Zehra Ulusoy’un katkılarıyla Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi kurulur ve hizmete açılır. Selahattin Karasoy ise Uluborlu ilçesindeki Meslek Yüksekokulu’na yeni binalar kazandırır. Benzer çalışmalar Bucak ilçesinde de yoğun şekilde yaşanır.

Büyüyen ve gelişen SDÜ 2000’li yillara girerken kabına sığamadığının da farkındadır. SDÜ’nün öncülüğünde ADIM (daha sonra ADIMA) Projesi hayata geçirilir ve Aydın Adnan Menderes, Denizli Pamukkale, Muğla ve daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitelerinin katılımıyla bir konsorsiyum oluşur. Birlikten güç yaratmak gibi önemli bir amaçla atılan bu adım başka üniversitelere de model olacaktır.

Bu arada Üniversitenin yurtdışı ilişkileri de hızlanır ve bir çok yabancı üniversite ile karşılıklı işbirligi ve değişim protokolleri imzalanır. İçlerinde devlet başkanlarının da yer aldığı yurt içi ve yurt dışından bir çok isme üniversitenin fahri doktora payeleri verilir.

Prof. Dr. M.Lütfü ÇAKMAKÇI 'nin iki dönem devam eden rektörlük süresi sona erdikten sonra, SDÜ Rektörlüğü’ne 2004 yılında uzun yıllar bu üniversitede Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin Başhekimliğini de yapan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar atanır.

Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR dönemi

Bu dönemde üniversitenin nicel anlamdaki büyümesinin aynı zamanda nitelikli hale getirilmesi hedeflenir. Bazı fakültelerde yeni bölümler bu anlayışla açılır. Üniversitenin adeta çekirdeğini oluşturan Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin atak yapması için çabalar burada yoğunlaşır. Şehir – Bölge Planlama, Bilgisayar ve Endüstri Mühendislikleri gibi günümüzün ilgi gören bölümleri açılır. Teknik Eğitim Fakültelerinin kapanma kararından sonra güçlü bir mesleki ve teknik eğitim verebilmek için Teknoloji Fakültesi açılır. Fen – Edebiyat Fakültesi’nde yörenin tarihsel zenginliği ile örtüşen Arkeoloji Bölümü ile Coğrafya ve Felsefe Bölümleri açılır.

Bu arada Meslek Yüksekokullarında eski ve yeni programlar bir revizyona tabi tutulur. Isparta’nın ve birçok ilçesinin bölgesel kalkınma ve modernleşme projelerine destek olmak amacıyla el sanatlarından şarapçılığa, yapı denetiminden takı tasarımına kadar geniş bir yelpazede yeni programlar hayata geçer. Sağlık Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Spor Bilimleri gibi ilgi gören bölümlerle yeniden yapılandırılır ve bu okul Sağlık Bilimleri Fakültesi adını alır. İlçelerde Meslek Yüksekokullarına yeni binalar kazandırmak için yerel yönetimlerin ve halkın destek vermesi yönünde kampanyalar başlatılır. Çok sayıda ilçede bu işbirliği çabalarının ilk meyveleri alınır ve örnek sayılabilecek destekler sağlanır. Lisans seviyesinde eğitim verecek olan Yalvaç’ta Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Isparta’da önlisans eğitimi verecek Adalet Meslek Yüksekokulu açılır.

2006 yılında Türkiye’de yeni üniversiteler açılır. 2 tane ilin geniş coğrafyasına yayılmış olan ve çok sayıda akademik birimi bulunan SDÜ artık oğul vermek durumundadır. Yeni üniversiteler paketinde Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kurulur ve anaç kuruluş konumundaki SDÜ’ den devralınan yapısal ve kültürel miras sayesinde bu üniversite yetişkin bir kurum olarak doğar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ayrılmasından sonra SDÜ de yeni bir Eğitim Fakültesi kurulur. SDÜ Enstitülerine bir yenisi olan Su Enstitüsü eklenerek sayı beşe yükselir.

Yeni bir birim olarak Hukuk Fakütesi açılır ve Ispartalı hayırsever işadamlarının desteği ile Hukuk Fakültesinin yeni binasının temeli atılır. Ayrıca İlahiyat Fakültesinde öğrencilerin araştırma yapacağı personelin, üniversite hastanesinde tedavi gören hasta ve yakınlarının faydalanabileceği Araştırma Uygulama Camii inşaatının temeli atılır.

Henüz az sayıda üniversitenin başarabildiği ve üniversiteleri bölgenin ve sanayinin lokomotifi haline getirebilecek çağdaş projelerden biri olarak daha önce temelleri atılan Göller Bölgesi Teknokenti kurulur ve burada Isparta sanayicileriyle üniversitelilerin beklenen buluşması sağlanır.

Üniversitelerin genç beyinler üzerindeki etkisinde eğitim kadar önem taşıyan başka bir unsur da hiç şüphesiz kampüs ortamlarında yaratılan akademik atmosferdir. SDÜ bu yönde de önemli adımlar atar. Batı ve doğu kampüslerinde şekillenmeye başlayan peyzaj çalışmalarıyla, ulaşım ve çevresel aydınlatmalarla ışıl ışıl bir kampüs yaratılır.

Enka’nın katkılarıyla Batı yerleşkesinde ki bütün binalar çağdaş yapı elemanlarıyla yeniden giydirilir ve bu yerleşke daha nezih bir fotoğrafa kavuşur.

Bu arada Doğu yerleşkesinde merkezi derslikler binası, merkez kütüphanesi ve sadece bölgenin değil ülkemizin en büyük ve nitelikli kapalı spor komplekslerinden sayılan Atatürk Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Tesisleri hızla tamamlanır. Kabına sığmayan hastaneye rahatlık sağlamak amacıyla başlatılan radyoterapi ünitesi ve onkoloji binası bitirilir. Yerleşkenin “Taş Kafe” si olarak tanınan nostaljik yapı “Kültür evi” haline getirilerek gelecekteki SDÜ Müzesinin nüvesi atılır. Ayrıca şehir merkezinde bulunan ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına tanıklık etmiş olan Demiralay Konağı yeni bir misyon daha yüklenerek üniversitenin Sanat Evi olur. SDÜ Araştırma - Uygulama Otellerinin bir zinciri olarak hem kış sporcuları hem de futbol kulüplerinin kamp tercih alanlarının içerisinde olan SDÜ Davraz Konuk evi açılır.

SDÜ’nün fahri doktora payelerine toplumsal katkı ödülleri de eklenerek iş ve sanat dünyasında başarı öyküleri yaratan çok sayıda sima üniversitenin ağır misafirleri olur ve SDÜ adını dünyanın dört bir tarafına taşırlar.

Akademik büyümenin yanında SDÜ sosyal ve bilimsel açıdan da sevindirici hamleler yapar. Modern yönetim anlayışının en önemli uygulamalarından biri sayılan Stratejik Planını yapar ve bunu kurumsallaştıran ilk üniversitelerden biri olur. Avrupa Birliği uyum sürecini yaşayan Türkiye’nin hedeflerine paralel bir şekilde Avrupa Üniversiteler Birliği’ne dahil olarak diplomalarında onun etiketini taşıyabilme hakkını elde eder. SDÜ Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmanın yanı sıra Dünya Üniversiteler Birliğinde de Rektör Baydar tarafından temsil edilir.

TÜBİTAK gibi önemli bir kurumun Kariyer Projeleri sıralamasında tüm üniversitelerin içerisinde ilk üçe girer. Sokrates, Erasmus gibi programlar çerçevesinde çok sayıda öğrenci ve öğretim elemanı değişim projelerini hayata geçirir, başta hastane olmak üzere birçok akademik biriminin gönderlerine kalite bayrağını çeker. Uluslararası Katılımlı Rektörler toplantısı Türkiye de ilk defa Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yapılır. Artık üniversitenin gözleri ufuk çizgisinde yani geleceğe çevrilmiştir.

Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU Dönemi:

Üniversitemiz 3. Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar’ın Mart 2011’de milletvekili adaylığı için Rektörlük görevinden ayrılmasının ardından, Süleyman Demirel Üniversitesinin yeni rektörünü belirlemek için demokratik bir ortamda seçim çalışmaları yürütülmüş, 15 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilen rektörlük seçiminde dokuz aday arasından en fazla oyu alan dönemin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU, 9 Mayıs 2011 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL tarafından Üniversitemiz Rektörlüğüne atanmıştır.

Üniversitemizin 4. Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde, 17.05. 2011 tarihinde gerçekleştirilen devir - teslim töreniyle “Rektörlük Binişi” giymiş; görevi teslim aldığı bu günden itibaren de “İbicioğlu Dönemi” başlamıştır.

Rektör İbicioğlu’nun hedefi SDÜ’yü hep birlikte daha yukarılara taşımaktır. Bu doğrultuda ilkin, SDÜ’nün kentle ve bölgeyle kucaklaşmasını sağlayıcı adımlar atılmıştır. SDÜ’yü milletlerarası bir marka haline getirmek ve girişimci üniversite anlayışını yerleştirmek İbicioğlu döneminin vazgeçilmez ilkelerdir. Bu ilkelerle SDÜ yola kaldığı yerden devam edecek, Türkiye’de ve dünyada yakaladığı ivmeyle daha da ilerilere gidecektir.

 

 

Rektörümüz Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile birlikte, Üniversitemizde meslek yüksekokullarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları başlatıldı. Rektörlük, bu okullara verdiği desteğe dikkat çekmek için Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarını ilçelerdeki meslek yüksekokullarında gerçekleştirme geleneğini başlattı. Bu okulların ilçelerimiz için önemini göz önünde bulundurularak bölgedeki mülki idare amirleriyle de iş birliğine gidildi; böylece üniversitemizin Isparta’yla bütünleşmesi sağlandı. 

Üniversitemizin, Isparta’yla bütünleşme yönünde attığı bir adım da ilçelerde eğitim turizmi seferberliğinin başlatılmış olmasıdır. İlçelerimizdeki meslek yüksekokullarının yurt çapında tanıtılması için, yayınları Türkiye’nin her tarafına ulaşan televizyon kanallarına, bu okullarla ilgili tanıtım filmleri gönderilmiştir. Böylece ilçelerimizdeki bu okulların kalitesinin yükseltilip işlerliğinin artırılması hedeflenmiştir. Nitekim, bu atılımların meyveleri kısa zamanda alınmış, meslek yüksekokullarımızda 23 yeni program açılmasına YÖK’ce onay verilmiştir. Bunun yanında, Üniversitemiz bünyesinde, Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO ile Şarkikaraağaç Turizm MYO açılarak Meslek Yüksekokullarımızın sayısı 20’ye yükseltilmiştir. Yine, Eğirdir ilçemize “Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu” adı altında bir Yüksekokul açılmış; böylelikle dört yıllık lisans eğitimi veren yüksekokullarımızın sayısı ikiden üçe çıkarılmıştır. Prof. Dr. Hasan İbicioğlu’nun rektörlük döneminde meslek yüksekokullarımızdaki doluluk oranı da % 67’lerden % 95’lere ulaştırılmıştır. Böylelikle, SDÜ bu dönemde şehrine, bölgesine hem hareket getirmiş hem de katkı sağlamıştır.

Rektör İbicioğlu dönemi, sadece meslek yüksekokullarının güçlendirildiği bir dönem olmamış, Üniversitemiz, bu süreçte, kendinden çok önce kurulmuş büyük üniversiteler arasında da hak ettiği yeri almıştır. Bu dönemde İletişim Fakültesi’nin açılmasıyla Üniversitemizdeki fakülte sayısı 15’ten 16’ya yükseltilmiştir. Bu yolla, SDÜ bilimin çeşitli dallarında lisans eğitimi verebilecek bir yetkinliğe erişmiştir.

SDÜ’ nün temellerinin atıldığı günden bu yana hizmet veren ve Üniversitemizin en eski fakültelerinden biri olan 15 bölümlü Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, bu dönemde açılan Bilgisayar Mühendisliği Uzaktan Eğitim Programıyla bölgesinde ilk, Türkiye çapında Sakarya ve Karabük Üniversitelerinden sonra uzaktan eğitim programı barındıran üçüncü fakülte olmuş; böylece bünyesini daha da güçlendirmiştir. Bunun yanında, Teknoloji Fakültemizde Biyomedikal Mühendisliği lisans programı açılarak son yıllarda önemi gittikçe artan bir mühendislik dalında da eğitim verilmeye başlanmış. Böylece, bu fakültemiz daha verimli bir hale getirilmiştir.

Üniversitemizin, oğul vererek Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine devrettiği Eğitim Fakültesinin yerine, Üniversitemiz bünyesinde, yeniden bir Eğitim Fakültesi kurulması yoluna gidilmiş; Rektör İbicioğlu döneminde, bu genç fakültemizde İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Özel Eğitim, İlköğretim gibi birçok önemli lisans programı açılarak bu eğitim yuvamızın da güçlendirilmesi sağlanmıştır.

Yukarıda anılanlar, Üniversitemizin 4. Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu’nun ilk altı aylık görev süresi dahilindeki çalışmalarıdır. Rektörümüzün ileriki dönem için hedeflediği ve gerçekleştirdiği fiziki, bilimsel ve kültürel alanlardaki icraatları belli aralıklarla güncellenecektir. 

Yukarı Çık