21 Aralık 2014 Pazar
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Doç. Dr. DUYGU KUMBUL DOĞUÇ
 • E-Posta duygukd@yahoo.com
 • Birimi Tıp Fakültesi
 • Bölüm Temel Tıp Bilimleri
 • Ana Bilim Dalı Tıbbi Biyokimya
 • Telefon 2119417
 • Kişisel Web Sayfası -
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans -
 • Yüksek Lisans Akdeniz Üniv. Tıp Fak. - -29.06.1998
 • Doktora SDÜ Tıp Fakültesi - Biyokimya - 07.04.2004
İlgi Alanları
 • -
Yayınlar
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Chlorpyriphos-ethyl'in rat plazmasında in vivo lipoperoksidatif etkisi ile melatonin ve vitamin C + vitamin E'nin koruyucu etkilerinin araştırılması
  • Subkronik nikotin uygulamasının, ratlarda lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktivitelerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • KLORPİRİFOSUN SIÇANLARDA ÖĞRENMEYE ETKİLERİ
  • Nikotinin Sıçan Hipokampüsünde Lipid Peroksidasyonu ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi
  • Isparta ve civarında tüketilen suların içerik ve sağlık açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Şavik E, Demer S, Memiş Ü, Kumbul Doğuç D, Çalışkan TA, Sezer MT, Gültekin F, Özgür N.
  • Farklı Dozlarda Ardıç Yağının Sıçan Karaciğerinde Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi. Kumbul Doğuç D, Gürbüz N, Aylak F, Şavik E, Gültekin F. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012; 3(2), 77-81.
  • Sıçanlarda Kalori Kısıtlamasının Lipid Peroksidasyonu Ve Antioksidan Enzimlere Etkisi. Kumbul Doğuç D, Yılmaz N, Vural H, Kara Y. Effect Of Calorie Restriction On Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymes in Rats.Sakarya Med J. 2013;3(1):19-24
  • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Renal Eritropoietinin Nitrik Oksid Düzeylerine Etkisi. Akdoğan M, Sezer MT, Şavik E, Doğuç DK. The Effect of Renal Erythropoietin on Nitric Oxide Levels in Patients with Chronic Renal Failure. S.D.Ü. Typ Fak. Derg. 2013:20(2)/43-47
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Farklı Anestezi Tekniklerinin Eser Elementler Üzerine Etkisi: TIVA ve Inhalasyon Anestezisi
  • The Effects of Food and Food Additives on Behaviors
  • Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Serum ve Tükürük 8-OHdG ve 8-iso-PGF2? Düzeylerine Etkisi. Yetkin Ay Z, Öngüç G, Sert T, Kumbul Doğuç D, Sütçü R, Kulaç E, Kırzıoğlu F.Y. Turkiye Klinikleri J Dental Sci 2013;19(1), 45-52.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Effect of the herbicide 4-CPA on human erythrocyte antioxidant enzymes in vitro
  • Role of reactive oxygen species in organophosphate insecticide phosalone toxicity in erythrocytes in vitro
  • The Significance of Serum Nitric Oxide Levels in Behçet's Disease and Recurrent Aphthous Stomatitis
  • Effect of nicotine on hippocampal nicotinic acetylcholine α7 receptor and NMDA receptor subunits 2A and 2B expression in young and old rats
  • The Effects of Topical and Systemic Beta Glucan Administration on Wound Healing Impaired by Corticosteroids
  • ß-Glucan protects against lung injury induced by abdominal aortic ischemia-reperfusion in rats. J Surg Res. 2010; 164(2):e325-332.
  • Deneysel Aortik İskemi-Reperfüzyonda B-glukanın Böbrek Hasarı Üzerine Etkisi. The effect of beta-glucan on kidney injury in experimental aortic ischemia-reperfusion. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011; 19(2):234-241
  • Effects of apple cider vinegars produced with different techniques on blood lipids in high-cholesterol-fed rats. J Agric Food Chem. 2011 Jun 22;59(12):6638-44. Epub 2011 May 18.
  • Effects of 99mTc sestamibi on antioxidant defense system and lipid peroxidation in the heart of Sprague Dawley. Toxicol Ind Health. 2012 Jul 6. [Epub ahead of print]
  • Allergic and Immunologic Reactions to Food Additives. Clin Rev Allergy Immunol. 2012 Jan 27. [Epub ahead of print]
  • Evaluation of stress and pain during rapid maxillary expansion treatments. J Oral Rehabil. 2012 Jul 11. doi: 10.1111/j.1365-2842.2012.02330.x. [Epub ahead of print]
  • Effects of maternally exposed colouring food additives on cognitive performance in rats. Toxicol Ind Health. 2012 Feb 9. [Epub ahead of print]
  • Effects of chronic scopolamine administration on spatial working memory and hippocampal receptors related to learning.
  • Effects of Subchronic Treatment With Ibuprofen and Nimesulide on Spatial Memory and on NMDAR subunits in Aged Rats
  • Are there any remarkable effects of prenatal exposure to food colourings on neurobehaviour and learning process in rat offspring?
  • Juniperus communis Linn oil decreases oxidative stress and increases antioxidant enzymes in the heart of rats administered a diet rich in cholesterol.
  • The effects of long-term exposure to a 2450?MHz electromagnetic field on growth and pubertal development in female Wistar rats.
  • 99MTc DİMERKAPTOSÜKSİNİK ASİT (DMSA) UYGULAMASININ RATLARDA OLUŞTURABİLECEĞİ OLASI OKSİDATİF STRESİN ARAŞTIRILMASI
  • Can mean platelet volume levels of trauma patients predict severity of trauma?
  • Is Fibromyalgia Syndrome Common in the Patients with Primary Dysmenorrhea?
  • Effects of maternally exposed coloring food additives on receptor expressions related to learning and memory in rats
  • 99mTc Dimerkaptosüksinik Asit (DMSA) Uygulamasının Ratlarda Oluşturabileceği Olası Oksidatif Stresin Araştırılması. Nobel Tıp Dergisi 2013; 27(9), Sayı: 32013, 54-57.
  • Medical students' participation in and perception of unprofessional behaviors: comparison of preclinical and clinical phases. Adv Physiol Educ. 2013; 37(4): 298-302. doi: 10.1152/advan.00076.2013.
  • Elevated leptin levels in nonobese girls with premature thelarche. J Investig Med. 2013; 61(6): 984-988. doi: 10.231/JIM.0b013e31829cbe20.
  • Are there any remarkable effects of prenatal exposure to food colourings on neurobehaviour and learning process in rat offspring? Nutr Neurosci. 2013; Nov 20. [Epub ahead of print]
  • Can Mean Platelet Volume Levels of Trauma Patients Predict Severity of Trauma? Platelets. 2014; 25(4):279-84.
  • Do follicular fluid gelatinase levels affect fertilization rates and oocyte quality?
  • The evaluation of Nesfatin-1 levels in patients with OSAS associated with metabolic syndrome.
  • The relation of radiation-induced pulmonary fibrosis with stress and the efficiency of antioxidant treatment: An experimental study.
  • Acetylsalicylic Acid and Ascorbic Acid Combination Improves Cognition; Via Antioxidant Effect Or Increased Expression of NMDARs and nAChRs? Environ Toxicol Pharmacol. 2014; 37(3): 916-927.
  • Effects of maternally exposed food coloring additives on laryngeal histology in rats. J Environ Pathol Toxicol Oncol. 2014; 33(2): 123-30. DOI: 10.1615/JEnvironPatholToxicolOncol.2014008723
  • Ghrelin levels in chronic periodontitis patients.
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
  • The Evaluation of Lithium Influence on the Glomerular Filitration Rate by Using Double Blood Sampling Method. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2011) 38 (Suppl 2):P409
  • The effect of Nigella sativa oil on inflammation, fibrosis and antioxidant enzymes in the bleomycin-induced lung fibrosis model in rats. Kaya S, Cakir M, Bircan S, Ciris M, Doguc DK, Naziroglu M, Celik O, Sozbir E and Dagdeviren BH. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, ERJ September 1, 2011 vol. 38 no. Suppl 55 p679.
  • PP-430 THE EFFECT OF OZONE PRECONDITIONING ON RENAL ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY INDUCED BY TRANSIENT AORTIC OCCLUSION IN RATS.
  • Investigation of Possible Oxidative Stress of 99m- Tc Dimercaptosuccinic Acid (DMSA) Application in Rats
  • The Neuroprotective Effects of Pregabaline On Ischemia and Reperfusion in Carotid Artery Occlusion Rat Model
  • Effect of maternally exposed colouring food additives on renal oxidant and anti oxidant systems in rats
  • The Serum Levels of Cytokines and Adipokines in Obese Rats With Periodontitis
  • The effect of the non-surgical periodontal therapy on the serum and salivary 8-OHdG and 8-iso-PGF2? levels
  • Ghrelin Levels in Chronic Periodontitis Patients
  • 8-OHdG Levels in Patients with Chronic Periodontitis and Hyperlipidaemia
  • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
  • Alzheimer Hastalarında Oksidatif Stres ve Psikiatrik Değişkenlerin Karşılaştırılması: 5 yıllık gözlem
  • 'Subkronik nikotin uygulamasının genç ve yaşlı ratlarda hipokampüste lipid peroksidasyonu ve nitrik oksit düzeylerine etkisi''
  • Yaşlı Sıçanlarda Selektif ve Nonselektif COX İnhibitörlerinin NMDA Reseptör Subünitlerinden NR2A ve NR2B üzerine etkisi
  • Topikal ve Sistemik Beta Glukan Uygulamasının Kortikosteroid ile baskılanmış yara iyileşmesinde etkileri
  • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
  • Investigation of the in Vivo Lipoperoxidative Effect of Chlorpyrihos-Ethyl in Plasma of Rats and Ameliorating Effects of Melatonin and The Combination of Vitamin C + Vitamin E on this Effect
  • Does Transient Blood Glucose Elevation Cause Lipid Peroxidation ?"
  • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
  • Kara Y, Doguc DK, Kulac E, Gultekin F. Acetylsalicylic Acid and Ascorbic Acid Combination Improves Cognition; Via Antioxidant Effect Or Increased Expression of NMDARs and nAChRs? Environ Toxicol Pharmacol. 2014; 37(3): 916-927. doi: 10.1016/j.etap.2014.02.019.
  • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
  • Sağlık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
  • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
  • Tıp Fakültesi İnsan ve Hayvan Etik Kurulunda üye
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
  • Effects of chronic scopolamine administration on spatial working memory and hippocampal receptors related to learning. Doguc DK, Delibas N, Vural H, Altuntas I, Sutcu R, Sonmez Y. Behav Pharmacol. 2012 Dec;23(8):762-70. doi: 10.1097/FBP.0b013e32835a38af.
Verdiği Dersler
 • -
Yukarı Çık