20 Aralık 2014 Cumartesi
İletişim bilgilerinizi değiştirmek için:
Personel Bilgileri
 • Adı Soyadı Doç. Dr. HİKMET ORHAN
 • E-Posta hikmetorhan@sdu.edu.tr
 • Birimi Tıp Fakültesi
 • Bölüm Temel Tıp Bilimleri
 • Ana Bilim Dalı Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
 • Telefon +902462113632
 • Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon3/Default.aspx?uid=9a9026d911faa3e7c0829070b24e4d8966c8cb2e4fa570338fb7f72142f575b62d273914
Öğrenim Bilgileri
 • Lisans Atatürk Üniv.Ziraat Fak.-19.09.1990
 • Yüksek Lisans Yüzüncü Yıl Üniv.Bil.Enst. - Zootekni Anabilm Dalı-31.01.1993
 • Doktora Yüzüncü Yıl Üniv.Fen Bil.Enst. - Zootekni Anabilim Dalı - 19.08.1997
İlgi Alanları
 • Uygulamalı istatistik, Varyans Unsurları, Regresyon ve korelasyon, Varyans Analizi -F testi, Parametrik ve parametrik olmayan testler, Bioistatistik
Yayınlar
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
  • ORHAN, H., EFE, E. ve ŞAHİN, M. 2004. SAS Yazılımı ile İSTATİSTİKSEL ANALİZLER. ISBN : 975-270-435-2. Tuğra Ofset, ISPARTA
  • Vanlı, Y., Kaygısız, A. ve Orhan, H., 2008. Hayvan Islahı ve Genetiği Populasyon, İstatistik ve Biyometrik Genetik sorular ve Çözümler. Genişletilmiş V. Baskı. Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No:238, Tekirdağ.
  • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Öztürk, Y., Orhan, H., 2000. Kahramanmaraş İlinde Konutsal Su Tüketimine Etki Eden Faktörler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Yıl: 2000, Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa: 138-148, Kahramanmaraş; http://fmd.ksu.edu.tr/sayi/31/31.138-148.pdf
  • Orhan, H., Erensayın, E. ve Aktan, S. 2001. Japon Bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonıca) Farklı Yaş Gruplarında Yumurta Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Determining Egg Quality Characteristics of Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) at different ages. Hayvansal Üretim (Journal of Animal Production) dergisi, cilt: 42 (1): 44-49. http://www.zooteknidernegi.org/dergi/dergi.html
  • Küçükyılmaz, K., Başer, E., Erensayın, E., Orhan, H. ve Arat, E., 2001. Japon bıldırcınlarında damızlık yumurta ağırlığının kuluçka sonuçları, besi performansı ve yumurta verim özellikleri üzerine etkisi. Hayvancılık araştırma dergisi, 11 (1):6-12.
  • Altuntas, İ., Delibaş, N., Can, M., Yönden, Z., Orhan, H., 2002. Effects of organophosphate insecticide fenthion hion on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in erythrocytes (in vitro). İbni Sina Tıp dergisi 7(2): 90-95.
  • Orhan, H. ve Kaygisiz, A., 2002. Siyah Alaca Sığırlarında Farklı Laktasyon Eğrisi Modellerinin Karşılaştırılması, Hayvansal Üretim (Journal of Animal Production) dergisi, cilt: 43(1). (Comparison of Different Lactation Curve Models for Holstein Cattle) http://www.zooteknidernegi.org/dergi/dergi.html
  • Orhan, H. ve Kaşıkçı, D., 2002. Path, Korelasyon ve Kısmi Regresyon Katsayılarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, Hayvansal Üretim (Journal of Animal Production) dergisi, cilt: 43(2):68-78(A Study on Comparison of the Correlation, Path, and Partial Regression Coefficients) http://www.zooteknidernegi.org/dergi/dergi.html
  • Gül, M., Sağdıç, O. ve Orhan, H., 2002. Isparta İlinde Ailelerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi Üzerine Değerlendirmeler. S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (29): 53-58
  • KÜÇÜKYILMAZ, K. ERENSAYIN, E. ve ORHAN, H.; 2003. Zorlamalı Tüy Döktürülen Yumurta Tavuklarında Değişik Açlık Sürelerinin Yumurta Verim Performansı İle Yumurta İç ve Kabuk Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2003, 16(2),199-210
  • AKARSLAN, F., İ. ÜÇGÜL, M. KUNDUZ, A. K. BAYHAN, H. ORHAN. (2003). Dokuma Kumaşların Kuruma Periyotlarının İncelenmesi. Tekstil Maraton. Tekstil ve Konfeksiyon İletişim Dergisi İstanbul - (13) - 64., Ocak-Şubat 1/2003, p:37-42.
  • Ünal G.Ç, Aydın Ü, Orhan H. 2005 Visualix dijital radyografi sisteminde farklı görüntü işleme özelliklerinin kanal eğelerinin uçlarının izlenme netliği üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi ; 1: 13-19.
  • Orak, S., Akgün, S. ve Orhan, H. 2006. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması. SDÜ Tıp Fak. Dergisi. Haziran 13(2).
  • POLAT, M., Öğüt, S., ORHAN, H. ve SUCAKLI, B. 2006. Isparta ve Burdur'da Çalışan Hemşirelerin Hepatit B Virüs İnfeksiyonu Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Viral Hepatitle Savaşım Derneği Dergisi, C:11, S:2.
  • Ermiş RB, Katırcı G, Orhan H. Dişhekimliği Öğrencileri Tarafından Dentin Çürüğünün Bir Çürük Saptayıcı Boya ile İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007; 28 (1): 61-66.
  • KAYGISIZ A., TÜMER R., ORHAN H. ve VANLI, Y., 2008. Kahramanmaraş Bölgesi Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: I. Yetiştirme Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 23-31, ISSN 1304-9984.
  • HAŞTAR E., YILMAZ HH., ORHAN H. "Dişsiz yaşlı hastalarda panoramik radyografi bulguları". S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Sayı 2/ Cilt.1/ 2010, 82-87.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Orhan, H. ve Okut, H., 1996. Altgrup Sayıları Farklı Bir Denemede En Küçük Kareler (EKK) ve En Yüksek Olabilirlik (EYO) Yöntemlerinin Varyans Unsurları Bakımından Karşılaştırılması. Türk veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 20(4):293-297.
  • Altuntas I, Delibas N, Yönden Z, Orhan H, Sutcu R., 2002. Effects of Organophosphate Insecticide Methidathion on Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymes in Erythrocytes (In Vitro). Biomedical Research, 13(1), 11-14.
  • Orhan H. ve Kaygısız A. 2008. Esmer Sığırlarda Süt Verim Özelliklerine İlişkin Varyans Unsurlarının Tahmini Üzerine Bir Araştırma. SDÜ - Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2(1):1-6.
  • Cilek, S., Orhan, H., Kaygisiz, A., ve Sahin, E.H., 2008. Estimation of breeding values of Anotolian population of Simmental cows test day milk yields. Archiva Zootechnica, 11:4, 79-85
  • Orak S, Orhan H, Ağırman Ö, Özgürce B (2008) Hemşirelik-ebelik eğitiminde Süleyman Demirel Üniversitesi örneği: Isparta Sağlık Yüksekokulu intörn öğrencilerinin klinik sahada entegre uygulaması ile ilgili bilgi ve tutumları. SDÜ Tıp Fak.Derg, 15 (3), 11-16
  • Canli F.A and Orhan H. 2009 Effects of Foliar Gibberellic Acid Applications on Vegetative Growth of Pear, Apple and Cherry Seedlings. International Journal of Natural and Engineering Sciences. 3, 89-92.
  • Erbay,B., Kıvrak, E., Orhan, H., Küçüköner, E., 2009. Dondurarak Kurutulmuş Havuç Dilimlerinin Renk, Rehidrasyon Özellikleri ve Bazı Duyusal Özellikleri Üzerine Farklı Antioksidan Çözeltilerin Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 229-236.
  • Hastar E., Yılmaz HH., Orhan H. "Dişsiz yaşlı hastalarda panoramik radyografi bulguları". S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Sayı 2/ Cilt.1/ 2010, 82-87.
  • Erbay,B., Küçüköner, E., Orhan, H., 2011. Color and some physical properties of frozen mushroom (Agaricus bisporous) which dipped in different antioxidant solutions. International Journal of Health and Nutrition, 2(1), 6-12.
  • Gün, İ. ve Orhan H., 2011. Süt ve Ürünleri Tüketicilerinin Etiket Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. (Examination of Label Information Levels of Milk and Its Products Consumers, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 45-51.
  • Koruca, H. I., Stoswasser, S., Ozdemir, G., Orhan, H., Aydemir, E., 2011, Evaluation of Working Life Quality for a Textile Company in Turkey: A Case Study, Gazi University Journal of Science (GU J Sci), 24(1):101-112 (2011)
  • Özsoy, A.N,. Orhan, H., 2011. The Prediction of genetic parameters for body weights in Japanese quails by Gibbs sampling method. Trends in Animal and Veterinary Sciences, Vol 2, No 1, p 21-24 (2011).
  • Kaygısız, A., Orhan, H., Vanlı Y., Güler A., Gökdere M. A. 2011. Sultansuyu Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Türkiye Arap Atlarının Vücut Ölçülerine ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri.Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 69-74.
  • Hastar E., Yılmaz HH., Orhan H. "Evaluation of Mental Index, Mandibular Cortical Index and Panoramic Mandibular Index on Dental Panoramic Radiographs in the Elderly" European Journal of Dentistry January 2011 - Vol.5, 60-67
  • Yilmaz HH,Yildirim D,Ugan Y,Tunc SE,Yesildag A,Orhan H,Akdag C. Clinical and magnetic resonance imaging findings of the temporomandibular joint and masticatory muscles in patients with rheumatoid arthritis.doi: 10.1007/s00296-010-1743-4; Rheumatol Int,Published online. 21 January 2011
  • Özlem Yüksel, Recep Sütcü, İsmail Hakkı Ersoy, Hikmet Orhan., 2012. Investigation of PON 55 Gene Polymorphism Frequency in Patients with Hyperlipidemia. European Journal of Basic Medical Science, 2012;2(3):79-84
  • ORHAN H., YÜKSEL O. 2012.Burdur İli Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yetiştiricilik ve Yapısal Durumlarının Survey Çalışması ile Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16-3 ( 2012), 327-332
  • Yaşar S, Saygın M, Kayan M, Orhan H. İyonize radyasyonun yaşam kalitesi üzerine etkisi. Smyrna Tıp Dergisi 2012(3): 18-22.
  • Sirin Baspinara,*, Sema Bircana, Hikmet Orhanb, Nilgun Kapucuoglua, Kemal Kursat Bozkurta. The relation of beclin 1 and bcl-2 expressions in high grade prostatic intraepithelial neoplasia and prostate adenocarcinoma: A tissue microarray study. Pathology – Research and Practice 210 (2014) 412–418
  • Kenan Ahmet Türkdoğan, Fatma Mutlu Kukul Güven, Figen Tunalı Türkdoğan, Mustafa Karabacak, Hikmet Orhan, Zübeyde Akın Polat, Oğuz Karahan. Fasudil umblikal ven endotelinde hücre proliferasyonunu artırıyor. S.D.Ü. Typ Fak. Derg. 2014:21(2)/41-44
  • Demirci, K., Orhan, H., Demirdas, A., Akpınar, A., Sert, H. (2014). Validity and reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a younger population. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), 226-34. ISO 690
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • Vanlı, Y., Orhan, H. ve Baş, S., 1997. Çevre Varyasyon Kaynaklarının Analizinde Kullanılan Linear Modellerin Parametre Tahminlerine Etkileri: I. Modeller ve Çevre Parametreleri. Türk veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 21(3):233-245. (The Effects of Linear Models Assumed for the Analysis of Environmental Sources of Variation Upon Parameter Estimates : I. Models and Environmental Parameters)http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/abs.php?dergi=vet&rak=96114
  • YASAR, S., H. ORHAN and C. ERENSAYIN. (2003). Examining the nutritional and production charecteristics of egg-farms in Basmakci County in Turkey. World's Poultry Science Journal, 59:2 249-259.doi:10.1079/WPS20030016 http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=WPS&volumeId=59&issueId=02
  • Oncu M, Kavakli D, Gokcimen A, Gulle K, Orhan H, Karaoz E. 2004. Investigation on the histopathological effects of thyroidectomy on the seminiferous tubules of immature and adult rats. Urologia internationalis; 73(1):59-64.
  • Altuntas I, Kilinc I, Orhan H, Demirel R, Koylu H, Delibas N., 2004. The Effects of Diazinon on Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymes in Erythrocytes in Vitro. Human and Experimental Toxicology, 23, 9-13
  • Sağdıç., O., Simsek, B., Orhan, H. and Dogan, M. 2004. Effect of K-carrageenan on bacteria and some characteristics of yoghurt. Milchwissenschaft 59: 1/2.
  • Kırzıoğlu Z, Özay Ertürk MS, Karayılmaz H, Orhan H., 2006. Effects of dental fluorosis and salivary contamination on microleakage of four different restorative materials in primary molars. Fluoride; 39(3):220-227
  • Gultekin, F., Karakoyun, I., Sutcu, R., Savık, E., Gokhan Cesur, G., Orhan, H. AND Delibas, N. Chlorpyrifos increases the levels of hippocampal NMDA receptor subunits NR2A and NR2B in juvenile and adult rats. Intern. J. Neuroscience, 117:47-62, 2007
  • Üreyen Kaya B., Keçeci, A. D. Orhan, H. & Belli, S. Micropush-out bond strengths of gutta-percha versus thermoplastic synthetic polymer-based systems - an ex vivo study. International Endodontic Journal, 41, 211-218, 2008.
  • ÖĞÜT,S., POLAT, M. ORHAN, H. ve KÜÇÜKÖNER, E. 2008. Isparta ve Burdur Huzurevlerinde Kalan Yaşlıların Sosyodemografik Durumları ve Beslenme Tercihleri[Socıodemographıc Status and Nutrıtıon Choıce of Elderly Lıvıng in Nursıng Home in Isparta and Burdur]. Turkish Journal of Geriatrics, 11(2): 82-87
  • Canli, F.A. and Orhan, H. 2009. Effects of Pre-Harvest Gibberellic Acid Applications on Fruit Quality of 0900 Ziraat Sweet Cherry. Horttechnology. 19: 127-129
  • Ozturk I, Orhan H, Dogan Z., 2009. Comparison of Principal Component Analysis and Multidimensional Scaling Methods for Clustering Some Honey Bee Genotypes. Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume: 8 Issue: 3 Pages: 413-419. http://www.medwelljournals.com/fulltext/java/2009/413-419.pdf
  • Orhan H, Ozturk I, Dogan Z, Yurtseven S. 2009. Examining Structural Distribution of Livestock in Eastern and South-Eastern Anatolia of Turkey by Multivariate Statistics. Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume: 8 Issue: 3 Pages: 481-487. http://www.medwelljournals.net/fulltext/java/2009/481-487.pdf
  • Orhan H. ve Kaygısız A. 2010. Genetic and Environmental Parameters Effecting Racing Performance of Turk-Arabian Horses Raised at Anatolian State Farm, Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume: 5, Issue: 2, Page No.: 112-119.
  • Orhan, H and Yasar S., 2010. A Model to Analyse and Classify the Level of Farmer's Qualification in Sustainable Dairy Farming. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (1): 159-168.
  • Orhan, H. , Eyduran, E. and Akbaş, Y.,2010. DEFINING THE BEST COVARIANCE STRUCTURE FOR SEQUENTIAL VARIATION ON LIVE WEIGHTS OF ANATOLIAN MERINOS MALE LAMBS.The Journal of Animal & Plant Sciences, 20(3), 2010, Page: 158-163
  • Yasar, S; Orhan, H, 2010. Analysis and Classification of Nutritional, Husbandry and Health Related Indicators to Define Specialist Dairy Farming: Nutritional and Production Measures at Dairy Farming, J. Anim. Vet. Adv., 2010, 9(17)2229-2238 WOS:000282763300004
  • Kilic, B., Kankaya, T., Ekici, Y.K., Orhan, H., 2010. Effect of Textured Soy Protein on Quality Characteristics of Low Fat Cooked Kofte (Turkish Meatball). IDS Number: 699CZ,ISSN: 1680-5593. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, Volume: 9, Issue: 24, Pages: 3048-3054.
  • Yucedag, C., Gezer, A., Orhan, H., 2010. The genetic variation in Crimean juniper populations from the Lakes District of Turkey. ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, Volume: 15, Issue: 4, Pages: 5487-5492
  • Fentoğlu O, Köroğlu BK, Kara Y, Doğan B, Yılmaz G, Sütçü R, Ay ZY, Tonguç MO, Orhan H, Tamer MN, Kırzıoğlu FY. Serum Lipoprotein-Associated Phospholipase A(2) and C-Reactive Protein Levels in Association Between Periodontal Disase and Hyperlipidemia. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY. Volume: 82 Issue: 3 Pages: 350-359 Published: MAR 2011
  • Fentoğlu Ö, Köroğlu BK, Hiçyılmaz H, Sert T, Özdem M, Sütçü R, Tamer MN, Orhan H, Ay ZY, Öztürk Tonguç M, Kırzıoğlu FY. Pro-inflammatory cytokine levels in association between periodontal disease and hyperlipidaemia. J Clin Periodontol. 2011 Jan;38(1):8-16. Epub 2010 Nov 10. DOI:10.1111/j.1600-051X.2010.01644.x.
  • Yilmaz HH, Yildirim D, Ugan Y, Tunc SE, Yesildag A, Orhan H, Akdag C. "Clinical and magnetic resonance imaging findings of the temporomandibular joint and masticatory muscles in patients with rheumatoid arthritis." Rheumatol Int. Jan 2011. DOI: 10.1007/s00296-010-1743-4
  • Yılmaz G.,Kırzıoğlu F.Y., Doğuc D.K., Koçak H., Orhan H., 2013. Ghrelin levels in chronic periodontitis patients, Springer Odontology. http://link.springer.com/search?query=10.1007%2Fs10266-012-0100-3
  • Ureyen Kaya B, Kececi AD, Guldas HE, Orhan H. A Retrospective Radiographic Study of Coronal-Periapical Status and Root Canal Filling Quality in a Selected Adult Turkish Population. Medical Principles and Practice.Doi:10.1159/000346940 22:334–339; 2013 Feb 12.
  • Kidir V., Altuntas A., Akpinar A., Orhan H.,Sezer, M., RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D AND SEXUAL DYSFUNCTION IN DIALYSIS PATIENTS. NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION Volume: 28 Pages: 465-465 Supplement: 1 Published: MAY 2013, Accession Number: WOS:000319498202431
  • Bayram D, Sezer MT, İnal S, Altuntaş A, Kıdır V, Orhan H. The effects of allopurinol on metabolic acidosis and endothelial functions in chronic kidney disease patients. Clinical and Experimental Nephrology. 2014:1-7. DOI:10.1007/s10157-014-1012-z
  • Yılmaz G, Kırzıoğlu FY, Doğuç DK, Koçak H, Orhan H., 2014. Ghrelin levels in chronic periodontitis patients.Odontology. Jan;102(1):59-67. doi: 10.1007/s10266-012-0100-3. Epub 2013 Jan 5.
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
  • DOĞAN, Z, ORHAN, H, KAYA, L, ÖZTÜRK, İ and YURTSEVEN, S., 2012. Determination of relationship between nutrient and milk yield components of German fawn × hair crossbred by canonical correlation analysis. African Journal of Agricultural Research Vol. 7(6), pp. 964-969, 12 February, 2012, DOI: 10.5897/AJAR11.1210
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
  • Yilmaz HH, Yildirim D, Ugan Y, Tunc SE, Yesildag A, Orhan H, Akdag C. "Clinical and magnetic resonance imaging findings of the temporomandibular joint and masticatory muscles in patients with rheumatoid arthritis." Rheumatol Int. 2011 Jan 21. [Epub ahead of print]
  • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Okut, H. ve Orha n H., 1993. Path Analizi ve Korelasyon Katsayısı, I. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 11-12 Kasım 1993, İzmir. S:209-215.
  • Okut, H. ve Orhan H., 1993. Hata varyanslarının Heterojen Olduğu Durumlarda Varyans Analizi İçin K ve F istatistiklerinin Karşılaştırılması, I. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 11-12 Kasım 1993, İzmir. S:405-413.
  • Akkaya, Ş. ve Orhan, H., 1997. Türkiye Enflasyon Oranı - Faiz Oranı İlişkisi:1988-1996. III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, 29-30 Mayıs 1997, Bursa.
  • Orhan, H., Akçadağ, H.İ., Özsoy, A.N., 2000. Regresyon Analizinde Eksik Gözlem Çözümlemeleri Üzerine Bir Araştırma. İstatistik Araştırma Sempozyumu. 27-29 Kasım 2000. Ankara. S:38-46.
  • Özçelik, H., Tanrıverdi, F., Orhan, H., Özkan, G., 2006. Türkiye'de ve Isparta'da Gül ve Gülcülüğün Tarihsel Gelişimi, III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 8-10 Kasım 2006, İzmir(Edt.: E. Özzambak, E. Zeybekoğlu), 489-497.
  • Orhan, H. 2007. Saha Arastırmaları (Anket) Sonuçlarının Degerlendirilmesinde Çok Seçenekli Soruların Analizinde Karsılasılan Sorunlara Çözüm Önerisi. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 05-08 Eylül 2007, VAN
  • Akbaş, Y., Takma, Ç., Orhan, H., Özsoy, A.N. 2011. Şansa Bağlı Regresyon ve Çok Özellikli Modeller İle Denetim Günü Süt Verimlerine Ait Kalıtım Derecelerinin Tahminlenmesi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Çukurova Üniversitesi 14-16 eylül 2011. Adana.
  • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • Mirtaghizadeh, H., Arslan, S., Türkmut, L. ve Orhan, H. 2002. Hayvan Beslemede İki Dönemi İçeren Change-Over Desenlerinin Kullanımı. III. Ulusal Zootekni Kongresi. 14 - 16 Ekim 2002, Ankara.
  • Fentoğlu Ö, Kale Köroğlu B, Hiçyılmaz H, Yetkin Ay Z, Öztürk Tonguç M, Sütçü R, Tamer MN, Yılmaz B, Orhan H, Kırzıoğlu FY. (2010) Hiperlipidemi ve periodontal sağlık ilişkisinde serum ve DOS pro-inflamatuar sitokin seviyeleri. Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi 14-16 Mayıs 2010 Ege Palas Otel- İzmir
  • Erbay, B., Küçüköner, E., Orhan, H., 2010. Effect of Different Antioxidant Solutions on Color and Physical Properties of Frozen Mushroom, Agaricus bisporus. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 14-17 Nisan, Tekirdağ.
  • Yaşar S, Saygın M, Kayan M, Orhan H. Radyoloji Çalışanlarında Yaşam Kalitesi. P-826, 33. Ulusal Radyoloji Kongresi-2012.http://www.elektronikposter.com/2012turkrad-eposter/index.html
  • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
  • TATLIYER,A., ORHAN, H.,KÜÇÜKSİLLE, E.U., ÇETİN, E.,2013.Etlik Piliçlerde Toplam Karkasın Veri Madenciliği İle Tahmini.5-7 Eylül,8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale.
  • Teke E.Ç., Orhan H., Küçüksille E.U., BİLGİNTURAN S., Teke H., 2013. Veri Madenciliği Süreci ile Siyah Alaca Sığırlarda Canlı Ağırlık Tahmini. 5-7 Eylül,8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale.
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • Orhan, H., Gürbüz, Y. Ve Kaygısız, A., 1997. Kanatlılarda Kuluçka Özellikleri İçin Varyans Unsuru Tahminleme Metotlarının Karşılaştırılması. YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı Bildirileri, 14-17 Mayıs 1997. S:303-309, İstanbul.
  • Orhan, H., Yıldız, N., 1997. Varyans Unsurlarının Kullanım Alanları ve SAS'da tahminlenmesi. Araştırma Sempozyumu'97. 24-26 Kasım1997, Ankara
  • Gürbüz, Y. ve Orhan, H., 1999. Kanatlı hayvanların beslenmesinde Karma yemlerin partikül büyüklüğünün Önemi. YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı Bildirileri, 3-6 Haziran 1999. S:408-417, İstanbul.
  • Orhan, H., 2001. İki Muamele Grubunun Karşılaştırılmasında Yöntem (Parametrik - Nonparametrik) Seçimi. Tarımsal Bilişim Teknolojileri 4. Sempozyumu. 20-22 Eylül 2001, Kahramanmaraş
  • BAYHAN A. K. and H. ORHAN. (2004). Effective Use of Electric Energy In Mechanical Ventilation of Dairy Barns. Internatıonal Conference of CIGR Section 4th, May 2004, Budapest / HUNGARY.
  • Akbaş, Y., Takma, Ç., Orhan, H., Özsoy, A.N. 2011. Neural Network and Nonlinear Modeling of Daily Milk Yields. 2 nd International Symposium on Computing in Science and Engineering. İscse 2011. Gediz University. İzmir.
  • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • Öncü, M., Kavaklı, D., Gökçimen, A., Gülle, K., Orhan, H. ve Karaöz, E. 2002. Tiroidektominin sıçan testis dokusunda meydana getirdiği yapısal değişiklikler. VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2002 İstanbul.
  • Orhan, H. ve Kaygisiz, A. 2003. Comparison of Different Lactation Curve Models for Holstein Cattle, Eastern Mediterranean Region (EMR) of the International Biometric Society (IBS) Conference, Antalya, Jan 12-15, 2003.
  • Ermiş RB, Katırcı G, Orhan H. Dişhekimliği Öğrencileri Tarafından Dentin Çürüğünün Bir Çürük Saptayıcı Boya İle İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, Fethiye, 224.
  • A.D. Keçeci, Bulem Üreyen Kaya, E.O. Orhan, Özlem Fentoğlu. Multiple fiber-post applications in severe loss of tooth crown in patients with systemic diseases: two case reports. 12. EBDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 6-8 Kasım 2009, İzmir.
  • YIlDIRIM D, YILMAZ HH, UGAN Y, TUNC SE, YESILDAG A, ORHAN H."Clinical and Magnetic Resonance Imaging Findings of The Temporomandibular Joint and Masticatory Muscles in Patients with Rheumatoid Arthritis”. 12th European Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, June 2 - 5, 2010, Istanbul, Turkiye
  • HAŞTAR E, YILMAZ HH, ORHAN H."Evaluation of Mental Index, Mandibular Cortical Index, Panoramic Mandibular Index on Dental Panoramic Radiographs in Elderly”. 12th European Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, June 2 - 5, 2010, Istanbul, Turkiye.
  • Orhan H., Eyduran E., Tatlıyer A., Saygıcı H., 2013. Prediction of Egg Weight from Egg Quality Characteristics Using Ridge Regression and Regression Tree Methods.VI. International Balkan Animal Conference, 3-5 October, Tekirdağ, Turkey. Page :163
  • 5- Orhan, H.,Tatlıyer, A. Modelling Lactation of Cows Milk Production Curve Using Box-Jenkings and Spectral Mothods. 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics,Page: 156, 22-24 May 2014, Suleyman Demirel University, Isparta- Turkey.
  • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
  • Ünal GÇ, Aydın Ü, Orhan H., 2004. Bir direkt dijital görüntüleme sisteminde farklı görüntü işleme özelliklerinin kanal eğelerinin uçlarının netliği üzerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2004, Isparta.
  • Ermiş R.B., Katırcı G., Yıldırım D., Aydın Ü., Üçtaşlı S., Orhan H. 2004. Çürüksüz servical lezyonlar ve ilgili faktörler: Pilot çalışması; 1. Uluslararası Diş hekimliği Sempozyumu, 20-30 Mayıs 2004 Isparta
  • Ermiş R.B., Temel B., Kam Ö., Yılmaz H.H., Şentut F., Doğudatekgezenler M., Üçtaşlı S., Orhan H. 2004. Isparta Sav'da 12-14 yaş grubu çocuklarda diş çürüğü görülme sıklığı; 1. Uluslararası Diş hekimliği Sempozyumu, 20-30 Mayıs 2004 Isparta
  • Üçtaşlı S., Türkaslan S., Şentut F., Doğudatekgezenler M., Orhan H. 2004. Süleyman demirel üniversitesi, diş hekimliği fakültesi, protetik diş tedavisi anabilim dalına başvuran hareketli bölümlü protez hastalarının dağılımı: Ocak-Nisan 2004; 1. Uluslararası Diş hekimliği Sempozyumu, 20-30 Mayıs 2004 Isparta
  • Yılmaz H., Üçtaşlı S ve Orhan H., 2004. Onüç yaş altı çocuklarda Ağız ve diş sağlığının değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Diş hekimliği Sempozyumu, 20-30 Mayıs 2004 Isparta
  • Akbaş, Y., Takma, Ç., Orhan, H., Özsoy, A.N. 2011. Variance Components And Heritability Estimations Of Milk Yield From Partial Test Day Milk Records Using Random Regression Model. Eaap – 62 Nd Annual Meeting, Stavanger 2011.
  • Takma, Ç., Akbaş, Y., Orhan, H., Özsoy, A.N. 2011. Comparison Of Residual Variance Effect On Breeding Values By Random Regression Models. Eaap – 62 Nd Annual Meeting, Stavanger 2011.
  • TATLIYER A., ORHAN H., 2012. Taguchi Metodu ve Hayvancılık Alanında Uygulaması. Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 4-7 Eylül,Kayseri.
  • ORHAN H., ÇETİN, E., TATLIYER, A., TAŞTAN S.N., 2012. Laktasyon ve 305 Günlük Süt Verimleri Tahminlerinin Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Regresyon Analizi ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, 11-13 Eylül 2012. Isparta
  • ÖZSOY AN,AKBAŞ Y, ORHAN H, TAKMA Ç., 2012. Siyah Alaca Populasyonunda 305-Gün Süt Verimine Ait Genetik Parametrelerin Farklı Modeller Kullanılarak Tahmin Edilmesi. Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, 11-13 Eylül 2012. Isparta
  • KOŞKAN Ö., ORHAN H., 2012. Likert Veriler İçin Rash Analizi. Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi, 11-13 Eylül 2012. Isparta
  • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
  • DUYGU KAŞIKÇI, “Path Katsayısı Kısmi Regresyon Katsayısı ve Korelasyon Katsayılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı- 2001.
  • HALİL İBRAHİM AKÇADAĞ, "Eksik Gözlem Olduğu Durumda Çoklu Regresyon Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılmalı olarak İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı- 2001.
  • HACI ÖZCAN BATTAL, "Lineer Olamayan Modellerde Gauss, Marguardt ve Newton Parametre Tahminleyicilerinin Karşılaştırılması". Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı- 2002.
  • OKAN YÜKSEL, "Burdur İli Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Yetiştiricilik ve Yapısal Durumlarının Survey alışması ile Araştırılması". Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı- 2010.
  • ORÇUN ORUÇOĞLU, "Holstein Irkı İneklerin 305 Günlük Süt Verimini Etkileyen Çevre Faktörlerinin Regresyon Ağacı ile Belirlenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilimdalı- 2011.
  • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
  • Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi - International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities - TATZK; 11-13 Eylül 2012, Isparta http://tatzk.sdu.edu.tr/index.html
  • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • Eğitmen olarak ders verme etkinliği 'Regulatory Aspects and Scientific Risk Assessment of Food and Feed Safety'RASAFF-Safety.Intensive Programme/University of Suleyman Demirel, Isparta/Turkey. 17-30 September 2012 ( EU Erasmus IP Projesi)
  • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
  • SPSS Uygulamalı Biyoistatistik Temel Testler Çalıştayı
  • Kişisel web sayfası
  • http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon3/Default.aspx?uid=9a9026d911faa3e7c0829070b24e4d8966c8cb2e4fa570338fb7f72142f575b62d273914
  • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
  • Süleyman Demirel Üniversitesi İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
  • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
  • Zootekni Bölüm Başkan Yardımcılığı
  • Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı
  • Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Başkanlığı
  • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
  • SDÜ Eczacılık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
  • Üye olunan bilimsel kuruluş
  • Ege Üniversitesi Zootekni Derneği (ZOODER)
  • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
  • TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
  • Variance Component Estimation In Meat Quality of Japanese Quail (Coturnix Coturnix Japonica TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
  • Antihyperglycemic and Pancreas-protective Effects of Crocus Sativus L. (Saffron) Stigma Ethanolic Extract on Rats with Alloxan-induced Diabetes
  • Analysis of Genetic Diversity in Mazandaranian Native Cattle in Comparison with Holstein Cattle, using ISSR Marker
  • Variability in the response of Yankasa sheep to graded experimental infections of Haemonchus contortus
  • Quality Evaluation of Meat, Skin and Wool from Garole Sheep - a Promising Breed from India
  • Investigation on intera-specific biodiversity of 51 peanut cocoon strains of Iran silkworm (Bombyx mori) germplasm based on reproductive traits
  • Heritability parameters for some biometric traits in Turkish Arabian Foals
  • Microbial Assessments of Bulk Milk Before and After Pasteurization in Two Different Dairy Farms in Zaria, Nigeria
  • The relationship between organizational commitment and burnout syndrome: A canonical correlation approach;Manuscript ID: AH14177; Australian Health Review
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
  • Computing genetic parameters and breeding values in Nili-Ravi buffaloes – experiencing Wombat and ASREML software
  • Klasik Pareto Dağılımının Şekil Parametresi İçin Shrinkage Tahmin Ediciler
  • Pareto Dağılımı Altında Bühlmann-Straub Kredibilite ve Karma Etki Modelinde Hasar Tutarı Modellemesi
  • Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması
  • Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri
  • Some morphological traits of Malakan horses in Turkey
  • DETERMINATION OF THE MOST APPROPRIATE COVARIANCE STRUCTURE FOR DATA WITH MISSING OBSERVATIONS IN REPEATED MEASURES DESIGN.KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Meta Analizi ve Tarımsal Uygulamalar. KSU Doğa bilimleri Dergisi
  • Predictors and barriers to participation in the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) by HIV infected adults. International Journal of Health and Nutrition
  • DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIĞINA YOL AÇAN FAKTÖRLERİN İKİLİ LOJİSTİK REGRESYONLA ANALİZİ
  • Değişim Katsayılarının Eşitliğinin Testi İçin Kullanılan Bazı Yöntemlerin I.Tip Hata Oranları ve Güçleri Bakımından Kıyaslanmaları
  • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
  • Türel Saim, 2002. Meslek Yüksek Okulları için İSTATİSTİK Ders notları; SDÜ Yalvaç MYO Yayınları
  • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • Bilimsel ve Teknolojik Metotlar ile İşsiz Teknik Personelin Eğitimi ve İstihdamı Sonucu Burdur İli Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğine (KÖY-KOOP) Bağlı Süt Üreticileri için Avrupa Birliği Normlarına Uygun Güvenli ve Sürdürülebilir Süt Üretim Projesi.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
  • Path Katsayısı ; Kısmi Regrasyon Katsayısı ve Korelasyon Katsayısının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  • Eksik Gözlem Olduğu Durumda Çoklu Regrasyon Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.
  • Burdur İli Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiricilik ve Yapısal Durumlarının Survey Çalışması İle İlgili Araştırılması.
  • Bulanık Mantık ile Regresyon Eğrilerinin Tahmini.
  • Holstein Irkı İneklerin 305 Günlük Süt Verimini Etkileyen Çevre Faktörlerinin Regresyon Ağacı ile Belirlenmesi.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • Özçelik, H., Gül, A., Orhan, H., Özgökçe, F., Fakir, H., Sakçalı, S., Özkan, G., Ayter, F., Ünal, M., Tanrıverdi, F., Bilgiç, Ş., 2006-2009. Türkiye Rosa L. (Gül) Taksonlarının Genetik Çeşitliliği Tespiti, Ekonomiye Kazandırılması Olanaklarının Araştırılması ve Süleyman Demirel Üniversitesi Bünyesinde Rosarium(Gülistan) Tesisi, TUBİTAK TOVAG 1050627 no.lu proje.
  • Akbaş, Y., Orhan, H., Takma, Ç., Özsoy, A.N. 2009-2011. Siyah Alaca'larda Farklı Denetim Günü Modelleri Kullanarak Süt Verimne Ait Varyans Bileşenleri ve Kalıtım Derecesinin Tahminlenmesi, TUBITAK 109O336 Nolu Proje (Estimatin of Variance Components and Heritability for Milk Yields Using Different Test Day Models in Holstein)
  • Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması. TÜBİTAK-1007-112G021 Nolu KAMAG Projesi.Başlangıç tarihi:15.12.2013; Bitiş Tarihi:15.06.2016
Verdiği Dersler
 • UYGULAMALI SAYISAL YÖNTEMLER.
  PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK METODLAR.
  İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI.
  KLİNİK EPİDEMİYOLOJİ.
  LİNEAR MODELLER.
  BİYOİSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI.
  ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI.
  SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA METODLARI VE İSTATİSTİK II.
  BİYOİSTATİSTİK.
  İSTATİSTİK II.
  VERİ ANALİZİ.
  MATEMATİKSEL İSTATİSTİK.
  SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA METODLARI VE İSTATİSTİK I.
  İSTATİSTİK.
  İSTATİSTİK1.
  BİOİSTATİSTİK.
  REGRESYON ANALİZİ.
  PARAMETRİK OLMAYAN ISTATİSTİK METODLAR.
  İSTATİSTİK VE DENEME METOTLARI.
  SAĞLIK İSTATİSTİĞİ.
  İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI.
  BİOİSTATİSTİK.
  ARAŞTIRMA VE VE DENEME METOTLARI.
  UYGULAMALI SAYISAL YÖNTEMLER.
  SAĞLIK İSTATİSTİĞİ.
  ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI.
  İSTATİSTİK.
  DENEMELERİN PLANLAMASİ VE ANALİZİNDE BİLGİSAYAR KULLANİMİ.
  MODELLEME TEKNİKLERİ.
Yukarı Çık